บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 17/07/2563
เครื่องพ่นยา หอบ หืด

เครื่องพ่นยา หอบ หืด

  •  11 มีนาคม 2561

แนวทางในการรักษาคนไข้ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ หืด  หรือ ผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง

แพทย์อาจเลือกใช้วิธีให้พ่นยา เพราะจะทำให้ตัวยา แทรกซึมเข้าไปช่วยขยายหลอดลม  ซึ่งคนไข้อาจไปพ่นยาเองที่บ้าน โดยลักษณะของยาพ่น มีทั้งเป็นกระบอกยา พ่นทางปาก หรือเครื่องตีละอองฝอยยา (ลักษณะเหมือนควัน) ครอบบริเวณปากและจมูก  

ทั้งนี้ขอแนะนำว่า  การใช้ยาพ่นควรอยู่ในการควบคุมของแพทย์และเภสัชกร (ไม่ควรหาซื้อยาเอง) เพราะความเข้มข้นของยาในผู้ป่วยแต่ละคนใช้ไม่เท่ากัน

ส่วนเครื่องพ่นยา ที่สามารถตีละอองยาได้  ราคาทั่วไปประมาณ 2,900 -3,500 บาท พร้อมชุดอุปกรณ์พ่นยา ได้แก่ สายพ่นยา กระเปาะ และหน้ากากพ่นยา

 

บทความโดย : ทนพ.เสรี   จำปี  (นักเทคนิคการแพทย์)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-268-4455