บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 17/07/2563

ก่อนหน้านี้ เราคงจะคุ้นเคยกันดี กับการใช้งานถังออกซิเจน  แต่ก็พบว่ามีข้อจำกัดมากมายสำหรับการใช้งานทั้งเรื่องขนาดและน้ำหนักของถัง  สถานที่นำถังไปเติม เมื่อออกซิเจนหมดถังปัจจุบันเทคโนโลยีทางกา...

การตรวจคัดกรองเบาหวาน หรือ ตรวจระดับน้ำตาลด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่สามารถทำได้แต่ควรศึกษาขั้นตอนวิธีการตรวจ การอ่านค่า และแปลผล ก่อนทำการตรวจวัดให้ตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดเพื่อความแม่นยำและถูกต้องทั้งนี้ ผ...

โดยปกติแล้ว ค่าความดันโลหิต จะมีอยู่ 2 ค่า หรืออาจเรียกว่า ค่าบน ค่าล่างค่าบนคือ ค่าแรงดันขณะหัวใจบีบตัว  ส่วนค่าล่างคือ ค่าแรงดันขณะหัวใจคลายตัวนั่นเองคนปกติ จะมีค่าความดัน ไม่เกิน 120/80 (ค่าบน...

เคยมั้ยครับ  เมื่อไปโรงพยาบาลตามนัดของคุณหมอ พอคุณพยาบาลวัดความดัน ค่าสูงปรี๊ด แต่กลับมาบ้าน วัดเอง ค่ากลับมาปกติวันนี้เรามีคำตอบครับ  ซึ่งมีหลายๆสาเหตุด้วยกัน- ความตื่นเต้น ความวิตกกัง...